στίχοι λάμδα (2012)

λ
Άγνοια
Αποβλάκωση
Αποχωρισμός
Ξύπνημα
Κρύα Χέρια
Αγχόνη
Σιγή
Ουτοπία